Nowe zgłoszenie

Prosimy o poprawne i szczegółowe wypełnienie poniższego formularza. Trafi on do naszego działu serwisu, gdzie nasi specjaliści na podstawie przesłanych informacji wstępnie zweryfikują i zadecydują o nadaniu tzw. numeru RMA, który jest niezbędny do przekazania urządzenia do serwisu. Po tym etapie otrzymają Państwo na podany adres e-mail, dalsze instrukcje.

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:    
 
Rodzaj zgłoszenia:
Nr seryjny urządzenia:
Opis problemu:
Prosimy o szczegółowe opisanie problemu, wskazanie objawów usterki lub podanie innych szczegółów pomocnych w diagnozie i usunięciu awarii.
Załączniki:

 
 
 

Please Wait!

Please wait... it will take a second!